پرش لینک ها

بازسازی سرویس و حمام

اطلاعات پروژه

معرفی پروژه

پروژه بازسازی سرویس و حمام به درخواست مشتری عزیزمان در سال 1400 به انجام رسید.

واحد مسکونی واقع در مرکز شهر تهران با قدمت 15 سال که به درخواست مشتری عزیزمان تاسیسات لوله کشی و آب به همراه سرویس و حمام آن به صورت کامل بازسازی شد.

این پروژه شامل بهبود و تعمیراتی است که با هدف افزایش کیفیت و رفاهی مالک صورت گرفته است.

برای انجام این پروژه ابتدا تحلیلی دقیق از وضعیت فعلی واحد انجام شذ و بر اساس نتایج حاصل، طرح بازسازی و تعمیراتی مناسب تهیه شده و در اختیار مشتری محترم قرار گرقپفت و پس از تءیید ایشان عملیات اجرایی آغاز گردید.

در این پروژه بخش‌هایی مانند آبرسانی، برق، گاز، گرمایش و سرمایش، نورپردازی واحد تحت عنوان «طراحی داخلی» مورد بازسازی قرار گرفت.

پروژه بازسازی سرویس و حمام پس از یک ماه و اتمام عملیات بازسازی کامل به مالک واحد تحویل داده شد.

Before Final بازسازی سرویس و حمام قبل
سرویس و حمام 1 بازسازی سرویس و حمام بعد

طراحی،
اجرا و تامین
به علاوه ساخت حرفه ای

آدرس ما:

تهران,
پل چوبی,، ایرانی دکور

شبکه های مجازی ما

با یک تماس، رویای خود را بسازید؛
با ما تماس بگیرید

تهران,
پل چوبی,، ایرانی دکور

طراحی داخلی، تامین مواد اولیه و اجرای مهندسی پروژه های بازسازی و ساخت

تماس با ایرانی دکور
کاوش
کشیدن